Stedelijke Kunstacademie Geraardsbergen

Vrije dagen in het eerste trimester:
 
- Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2016 tot en met zondag 6 november 2016
- Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2016 (er is les op zaterdag 12 november)
- Pedagogische studiedag: 14 december 2016
- Kerstvakantie: van maandag 26 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017
 
Vrije dagen in het tweede trimester:
- Krokusvakantie: van maandag 27 februari 2017 tot en met zondag 5 maart 2017
- Paasvakantie: maandag 3 april 2017 tot en met Paasmaandag 17 april 2017
 
Vrije dagen in het derde trimester:
- Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2017
- Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017
- vrijdag 26 mei 2017 (facultatieve vrije dag)
- zaterdag 27 mei 2017 (facultatieve vrije dag)
- maandag 5 juni 2017 (pinkstermaandag)
 
De lessen worden beëindigd op vrijdag 30 juni 2017.
De zomervakantie begint op zaterdag 1 juli 2017 en eindigt op donderdag 31 augustus 2017.